HeidelbergCement paigaldab tsemenditehasesse maailma esimese täiemahulise süsihappegaasi kogumise rajatise

Norra parlament kiitis mööduval kuul heaks investeeringu Norras Brevikis HeidelbergCementi Norcemi tehases asuva süsihappegaasi kogumissüsteemi rajamisse. Breviki süsihappegaasi kogumise ja säilitamise (CCS – carbon capture and storage) projekt võimaldab püüda 400 000 tonni süsinikdioksiidi aastas ja transportida alaliseks ladustamiseks, mis teeb sellest esimese tööstusliku CCS-projekti kogu maailma tsemenditööstuses.                                                                                   
Breviki uue rajatise tööd algavad kohe, eesmärgiga alustada süsihappegaasi (CO2) eraldamist tsemendi tootmise protsessist hiljemalt 2024. aastast. Lõpptulemuseks on tehases toodetud tsemendi heitkoguste vähendamine 50% võrra. 

„Meil on hea meel Norra parlamendi lõpliku heakskiidu üle meie läbimurdelisele CCS-projektile Norras,” ütles HeidelbergCementi juhatuse esimees dr Dominik von Achten. „Riiklike ja rahvusvaheliste kliimaeesmärkide saavutamiseks on süsinikdioksiidi eraldamine oluline nurgakivi. Meie CCS-projekt Brevikis sillutab teed meie tööstusele ja teistele sektoritele.”

Norra valitsus valis Breviki tehase 2018. aastal tööstusliku CO2 kogumise uuringu osaliseks. 2019. aasta septembris kirjutasid HeidelbergCement ja riigile kuuluv Norra energiakontsern Equinor alla CO2 püüdmise ja säilitamise vastastikuse mõistmise memorandumile. Projekti rahastamist toetab suures osas Norra valitsus Norra täiemahulise kliimainvesteeringute projekti Longship osana, mis hõlmab süsihappegaasi kogumist, transporti ja ladustamist.

HeidelbergCement on võtnud endale kohustuse vähendada oma tsemendimaterjali süsihappegaasi eriheidet 2025. aastaks 30% võrreldes 1990. aastaga. Varem oli sama  näitajaga eesmärk seatud 2030. aastaks. Selle saavutamiseks on ettevõte määratlenud konkreetsed süsinikdioksiidi vähendamise meetmed kõigi tehaste jaoks kogu maailmas. HeidelbergCementi eesmärk on pakkuda süsinikuneutraalset betooni hiljemalt aastaks 2050.  

„Tuleviku tsemenditööstuse üks üliolulisi küsimusi on, kuidas saavutada süsinikuneutraalsus,” sõnas AS-i Kunda Nordic Tsement tegevdirektor Meelis Einstein. „Üks vähestest tõestatud meetoditest, mis aitab seda eesmärki saavutada, on süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine – CCS. Breviki süsinikdioksiidi kogumine on murranguline ja saab loodetavasti olema uue ajastu alguseks kliimamuutuste ohjamisel,” lisas Einstein. 

Kunda Nordic Tsement on seoses Kundas klinkri tootmise lõpetamisega asendanud tsemenditootmise põhitoorme klinkri sissetoomisega kontserni HeidelbergCement Slite tehasest Rootsis, kus on kaasaegse tootmisprotsessi tõttu võimalik toota väiksema süsinikujalajäljega tooret.  

Kundas klinkri tootmise lõpetamine vähendab AS-i Kunda Nordic Tsement süsinikujalajälge ca 28%. 
Eesti CO2 heide väheneb klinkri tootmise lõpetamise tõttu umbes 600 000 tonni võrra aastas.  

Mis on CCS?

Süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine – inglise keeles Carbon Capture and Storage (CCS) – on kliimameede, mis vähendab oluliselt punktallikast pärineva süsinikdioksiidi heitmeid. CCS koosneb kolmest osast: kogumine, transport ja ladustamine.

Esimeses etapis eraldatakse süsinikdioksiid keemilise protsessi abil muudest suitsugaasidest ning seejärel kogutakse vedelal kujul kokku. Seejärel transporditakse süsinikdioksiid püsivalt ladustamiseks sobivasse kohta. Seda saab pumbata näiteks Põhjamere vanadesse tühjendatud õli ja gaasi puuraukudesse või geoloogilistesse formatsioonidesse.

Vaata videointervjuud Breviki tsemenditehase CCS-i projektijuhi ja töötajatega: