Meelis Einstein

juhatuse liige

Urmas Kukk

tootmisdirektor

Mari-Liis Sillaste

finantsdirektor

Riho Iskül

mäetööde ja transpordi direktor

Imre Leetma

müügidirektor

Üldkontakt

AS Kunda Nordic Tsement
Jaama 2
44106 Kunda
Telefon 322 9900
knc@knc.ee