Ajalugu

Kunda ja tsement on lahutamatu sõnapaar. Linn võlgneb oma olemasolu tsemenditootmisele. Juba 18. sajandi lõpul katsetati maailmas kvaliteetse sideaine tsemendi saamist kolme komponenti – lupja, savi ja ränihapet – sisaldava massi ühendamise teel. Patent võeti Inglismaal 1824. aastal ja tsemendi valmistamiseni jõuti 19. sajandi keskel. Tollase Venemaa võimu all rajati esimene tsemenditehas 1856. aastal Poola ja teine 1866. aastal Riiga. 1869. aastal otsustas Kunda mõisa omanik John Girard de Soucanton luua keemik Viktor Lieveni kaasabil Venemaa kolmanda tsemenditehase Kundasse. Kokku on Kundasse 144 aasta kestel rajatud neli tsemenditehast, neist viimases toodetakse tsementi ka praegu. Loe lisaks: