Tere tulemast Kunda Nordic Tsemendi kodulehele!

AS Kunda Nordic Tsement on 146aastase ajalooga ettevõte, mis kuulub praegu rahvusvahelise kontserni HeidelbergCement Group koosseisu. Kunda Nordic Tsement toodab ehitustsementi ja lubjakivikillustikku ning pakub sadamateenuseid.

Uudised ja pressiteated

Kunda Nordic Tsement pidas XXIX keskkonnapäeva
Ilmus Kunda Nordic Tsemendi 2016. aasta jätkusuutlikkuse aruanne
25 aastat Kunda tsemenditööstuse rekonstrueerimise algusest
26. mai 2016

Kunda Nordic Tsement pidas XXIX keskkonnapäeva

AS Kunda Nordic Tsement pidas kolmapäeval, 25. mail kahekümne üheksandat keskkonnapäeva, mis päädis elava aruteluga Kunda jõe teemal.Euroopa määrused nõuavad kaladele vaba kudemistee loomiseks Kunda tammide lõhkumist, see aga läheks vastuollu Kundas tegutsevate ettevõtete ning muinsuskaitse huvidega. “Võtmesõnaks Kunda jõe probleemidele lahenduse leidmisel on osapoolte tahe ja valmisolek koostööks. Otsuse langetajad peaks arvesse võtma nii keskkonna, kohalike elanike kui ettevõtete huve,“ sõnas Kunda linnapea Kaido Veski. Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Kaire Märtin mainis...
24. mai 2016

Ilmus Kunda Nordic Tsemendi 2016. aasta jätkusuutlikkuse aruanne

Kunda Nordic Tsemendi jätkusuutlikkuse aruanne ilmub igal aastal tehase infolehe Tsemendiwabrik eriväljaandena. 2016. aastal ilmunud aruandes esitatud andmed hõlmavad 2015. kalendriaastat.Aruandes käsitletavad teemad on: Natura 2000 ala ja tööstusettevõtete rajatiste Kunda jõel kooseksisteerimise võimalikkus, Kunda Nordic Tsemendi vee taaskasutussüsteem pälvis tunnustuse, Looduskeskkonna olukord ja uuringud, Alternatiivkütuste arendamine on tähelepanu keskmes, Võistlus Quarry Life Award, Meie inimesed, töötervishoid ja ohutus, Töötajate sotsiaalruumid uuenevad, Tervise edendamine töökohal,...
22. aprill 2016

25 aastat Kunda tsemenditööstuse rekonstrueerimise algusest

Täna 25 aastat tagasi, 22. aprillil 1991, sõlmisid USA ettevõtja Ronald S. Lauder ja Kreeka tsemenditööstur George A. Tsatsos EV Valitsusega eelkokkuleppe, millest sai alguse Kunda tsemenditööstuse erastamine ja tehase edukas renoveerimine.Eesti riik suutis välisinvestorite kaasabil kaasajastada ühe oma märgilisemaid tööstusettevõtteid, Kunda linnast sai tänu sadama taasrajamisele üks Põhja-Eesti tõmbekeskustest, kuhu nüüdseks on tekkinud terve rida tegusaid ettevõtteid.Täna tutvustati kunagistes sündmustes osalenutele ja avalikkuse esindajatele AS Kunda Nordic Tsement tsemenditehast ning...