Tsementide standard

Eestis kehtib tsemendi standard EVS-EN 197-1:2011 Harilike tsementide koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid. EVS-EN 197-1:2011 on harmoneeritud Euroopa standardi EN 197-1:2011 ingliskeelse teksti identne eestikeelne tõlge.

Mehaanilised ja füüsikalised nõuded standardi EVS-EN 197-1:2011 järgi
TugevusklassSurvetugevus, MpaTardumise algus, minPaisumine, mm
EeltugevusNormtugevus
2- päevane7- päevane28-päevane
32,5 N-≥16,0≥32,5≤52,5≥75≤10
32,5 R

≥10,0

-
42,5 N≥10,0-≥42,5≤62,5≥60
42,5 R≥20,0-
52,5 N≥20,0-≥52,5-≥45
52,5 R≥30,0-