25. mai 2017

Reostusõppus Kundas teeb lätlased kadedaks

Eile hommikul kell seitse sai merevalvekeskus info, et kaubalaev Silva väljus Kunda sadamast ja põrkas kokku tankeriga Meritäht.

Politsei- ja piirivalveameti reostustõrje spetsialist Tauno Mettis rääkis, et Läänemere kaldal ei saa ükski riik iseseisvalt reostustõrjega hakkama.

Soome on siin üks võimekamaid riike ja lätlased on meie peale väga kadedad, et meil nii võimekas naaber on. Reostusõppusel osalenud kaheksast alusest olidki pooled Soomest, nende seas põhjanaabrite päästeteenistuse lipulaev Turva.

Õppuse legendi järgi tekkis tankeri Meritäht, mille kogumahutavus on 4000 m³, parempoolsesse külge pragu ja lastitankidest voolas välja hinnanguliselt 200 m³ laevakütust IFO 100. Lastitankidest võib välja voolata kokku 800 m³ kütust.

Tankrit Meritäht, mis jäi õnnetuspaigal ankrusse, mängis Kunda sadama puksiir.

Läänemere kaldal ei saa ükski riik iseseisvalt reostustõrjega hakkama.

Kaubalaev Silva liikus vigastuste ülevaatamiseks Balti laevaremonditehasesse Tallinnas. Seda õppusel läbi ei mängitud.

Laevad kõrvaldasid valdava osa merereostusest.

Tauno Mettise sõnul moodustas päästeteenistus sadamas staabi, merel koordineeriti tegevust politsei- ja piirivalve aluselt Kindral Kurvits.

Mettise ütlusil viiakse merelt kogutud reostus Tallinna, kus lepingu järgi käitleb seda kaks firmat.

Rahvusvahelise ühisõppuse Puhas Meri eesmärk oli koostöös siseriiklike ametkondade ja koostööpartneritega ning kaasatavate naaberiigi reostustõrjelaevadega harjutada võimalikke mereõnnetuse stsenaariume.

Rannikureostuse kõrvaldamisel harjutati infovahetust ja juhtimisskeemide toimimist Põhja ja Ida regiooni naftareostuskomandode vahel. Samuti testiti vabatahtlike valmisolekut rannikureostuse kõrvaldamiseks.

 

Virumaa Teataja
24.05.2017