Kunda Nordic Tsement plaanib tootmise osalist sulgemist

ASi Kunda Nordic Tsement nõukogu otsusel lõpetatakse märtsis klinkritootmine Kundas. Otsuse taga on hüppeliselt kasvanud CO2 hind, mis avaldab ettevõtte tulemustele olulist mõju. Tehases on kasutusel vana tootmistehnoloogia, mille tõttu on õhku paisatavate süsinikuheitmete hulk suhteliselt kõrge. Sellest tulenevalt on klinkritootmise jätkamine Kundas muutunud majanduslikult ebaotstarbekaks. Tsemendijahvatus ja- müük Kundas jätkuvad. 

Võrreldes  parimat võimalikku tehnoloogiat kasutavate kuivmenetlusel töötavate tsemenditehastega on tootmine Kundas energiakulukam, sest tehas kasutab vana tootmistehnoloogiat ja paljud tootmise võtmenäitajad jäävad tunduvalt kehvemale tasemele.

„Oleme jõudnud Kundas teelahkmele, kus klinkri tootmishinna vähendamiseks ja üha karmistuvate keskkonnanõuete täitmiseks, mida huvigrupid meilt ootavad, on vaja uut kuivmenetlusel töötavat tehast. Kuna tootmismaht on suhteliselt väike, siis ei ole selline investeering kasumlik,“ ütles ettevõtte tegevdirektor Meelis Einstein.

Kunda Nordic Tsement jätkab tööd tsemendijahvatustehasena, samuti jätkatakse killustiku tootmisega. Tsemendi tootmiseks vajalikku klinkrit hakatakse edaspidi laevadega sisse tooma teistest kaasaegsematest tehastest. Seoses sellega väheneb Kundas toodetud tsemendi CO2 jalajälg ligikaudu 30%.

Klinkritootmise lõpetamise tagajärjel koondatakse ettevõttes ligikaudu 80 töötajat. „Teeme omalt poolt kõik, et kogu protsess oleks läbi viidud vastutustundlikult ja et kõik koondatavad töötajad naaseksid võimalikult kiiresti tööturule,“ sõnas ettevõtte tegevdirektor Meelis Einstein.  Selleks alustab ettevõte igakülgset koostööd Töötukassaga, et pakkuda kõigile, keda koondamine puudutab, parimat tuge ning nõustamist tööturul liikumiseks.

 

Lisainformatsioon

Meelis Einstein, AS Kunda Nordic Tsement tegevdirektor
Tel 505 6220, 322 9901; e-post meelis.einstein@knc.ee