EPD-d nüüd uuendatud

Keskkonnadeklaratsioone kasutatakse rohemärgistes ja hoone olelusringi hinnangutes. Kunda Nordic Tsemendi juhatuse liikme Meelis Einsteini sõnul on lähiaja küsimus, mil keskkonnadeklaratsioonid Eestis laialdasemalt kasutusele võetakse.

Poolteist aastat tagasi võttis Kunda Nordic Tsement kasutusele kolmanda poole tõendusega rahvusvahelised  keskkonnadeklaratsioonid (inglise keeles lühendatult EPD- Environmental Product Declaration), mis on abiks ettevõtte klientidele, kes soovivad välja arvutada hoone keskkonnamõju. „Nüüd on deklaratsioonid uuendatud, sest pooleteistaastase vahega tehtud arvutused näitavad,  et kõikide tsementide puhul on süsihappegaasi kogus tonni toote kohta vähenenud,“ selgitab Kunda Nordic Tsemendi keskkonnajuht Riin Hiie ja lisab, et deklaratsioonid on nüüd formaadis, mis võimaldab kõikidel meie klientidel oma toote keskkonnamõju arvutamisel võtta aluseks Kunda Nordic Tsemendis toodetud tsementide keskkonnamõju. 

EPD-d leiavad peatselt laialdast kasutust

„Toote keskkonnamõju teadmine on oluline, sest ühelt poolt on märgata, et kliendid teevadki keskkonnateadlikumaid valikuid. EPD-de alusel saavad meie kliendid hakata mõõtma ja vähendama oma toodete süsinikujalajälge. Teisalt võib  paljudel juhtudel keskkonnadeklaratsioonide puudumine muuta keeruliseks hangete võitmise. Seda eriti nende ettevõtete puhul, kes  ekspordivad oma tooteid Skandinaaviasse, kus näiteks Norras ja Rootsis on keskkonnadeklaratsioonid alates käesolevast aasast kohustuslikud ning Soomes muutuvad need kohustulikeks alates 2024. aastast. Seega on Eestis  ilmselt lähiaja küsimus, mil EPD-d laialdasemalt kasutusele võetakse“, tõdeb Kunda Nordic Tsemendi juhatuse liige Meelis Einstein. 

Kunda Nordic Tsemendi klientidest on esimesena Eestis EPD-d kasutusele võtnud OÜ TMB Element. 

EPD-dest lähemalt

Toote keskkonnadeklaratsioonis on toodud olelusringi hindamise analüüsi (inglise keeles lühendatult LCA - Life Cycle Analysis) tulemused, mis annavad  ülevaate toote keskkonnamõjust. Ehitusmaterjali LCA-st saab EPD, kui kolmas osapool on LCA tulemusi eelnevalt kontrollinud ehk verifitseerinud. Verifitseerija kontrollib, kas esitatud andmed on täpsed ning kas analüüs on koostatud õigesti järgides rahvusvahelisi standardeid ning vastavalt EPD avaldamisplatvormi juhistele.

Keskkonnadeklaratsioon (EPD - Environmental Product Declaration) on olelusringi hindamisel põhinev, vabatahtlik ja standardiseeritud viis esitada usaldusväärselt olulised, tõendatud ja võrreldavad andmed valmistatud toote või tooterühma keskkonnajalajäljest.

Olelusringi hindamise analüüs Meetod,  millega mõõdetakse ja kvantifitseeritakse energianäitajaid, keskkonnamõjusid ning toote potentsiaalset mõju terve olelusringi jooksul alates tooraine hankimisest kuni toote elukaare lõpuni.

Lisaks süsihappegaasi heitmetele esitletakse keskkonnadeklaratsioonis muu hulgas selliseid indikaatoreid, nagu fossiil- ning alternatiivkütuste kasutus, kliimasoojenemise, eutrofeerumise ja happestumise ning toote taaskasutamise potentsiaal.

Kunda Nordic Tsemendi keskkonnadeklaratsioonid on alla laaditavad ettevõtte kodulehelt (paremal) ja  vaadeldavad EPD-de avaldaja Institut Bauen und Umwelt e.V (IBU) veebilehel: https://ibu-epd.com/en/published-epds/