Rahvusvaheline laevade ja sadamaalade turvalisuse koodeks

2002. aasta detsembris Londonis peetud meresõiduohutuse diplomaatiline konverents võttis 1974. aasta "Rahvusvahelises konventsioonis inimelude ohutusest merel" vastu uued sätted merendusvaldkonna turvalisuse tõstmiseks. Need uued nõuded moodustavad rahvusvahelise raamistiku, milles laevad ja sadamaalad saavad teha koostööd mereveonduse sektoris turvalisust ohustavate tegude avastamiseks ja ennetamiseks. Need nõuded on ära toodud "Rahvusvahelises laevade ja sadamaalade turvalisuse koodeksis" (ISPS Code) .

Alates 30. juunist 2004 vastab Kunda sadam "Rahvusvahelise laevade ja sadamarajatiste koodeksi" nõuetele. Sadamal on koostatud ja Veeteede Ametiga kooskõlastatud "Sadamaala turvaplaan". Sadamale on Eesti Vabariigi nimel Veeteede Ameti poolt välja antud "Sadamarajatise turvalisuse tunnistus".

Kõik sadamat külastavad laevad peavad täitma Veeteede ameti poolt kehtestatud turvalisuse alaseid ettekirjutisi ning "Rahvusvahelise laevade ja sadamaalade koodeksi" nõudeid, mis on  toodud sadama eeskirjades.

Allalaaditavad materjalid