Sadama kaubakäive 2016 (jaanuar-detsember)

Jrk nr

Näitaja

2016

Osatähtsus, %

1.

Kaubavood kokku

1 487 718

1.1.

Lastiliikide lõikes (t)

1.1.1.

Puistlast

716 770

48,2

1.1.2.

Ümarpuit

604 389

40,6

1.1.3.

Üldkaup

70 037

5,2

1.1.4.

Vedellast

88 522

6,0

1.2.

Veosuundade lõikes (t)

1.2.1.

Lossimine

225 486

15,2

1.2.2.

Lastimine

1 262 232

84,8

Kokku

1 487 718

1.3.

Laevade külastuste arv

Kaubalaevad

414

Allalaaditavad materjalid