Sadama kaubakäive 2017 (jaanuar-september)

Jrk nr

Näitaja

2016

Osatähtsus, %

1.

Kaubavood kokku

1 179 745

1.1.

Lastiliikide lõikes (t)

1.1.1.

Puistlast

631 188

53,5

1.1.2.

Ümarpuit

427 767

36,3

1.1.3.

Üldkaup

70 864

6,0

1.1.4.

Vedellast

49 926

4,2

1.2.

Veosuundade lõikes (t)

1.2.1.

Lossimine

188 442

16,0

1.2.2.

Lastimine

991 303

84,0

Kokku

1 179 745

1.3.

Laevade külastuste arv

Kaubalaevad

363

Allalaaditavad materjalid