Muud ehitusel tarvitatavad materjalid

Kaevandame järgmisi ehitustöödel mitmeti kasutatavaid materjale:

  • lubjakivi sõelmeid täitetöödeks,
  • lõhatud paekivi,
  • savi,
  • mulda.

Nende sobilikkuses tuleks enne tellimist ise veenduda.

Lendtolmu (klinkritolmu) kasutamine asfaldis fillerina