Lahtiselt turustatavad tsemendid

Tsemendi
kauba-
nimetus

Normaal-
tsement
Kiir-
tsement
Ultra-
tsement
Sulfaadi-
kindel
tsement
Põlevkivi
kiirtsement
Komposiit-
tsement
Tsemendi
standard-
tähistus

CEM I
42,5 N

CEM I
52,5 N

CEM I
52,5 R

CEM I
42,5 N-SR 5

CEM II/A-T
52,5 N

CEM II/B-M
(T-L) 52,5 N

Vastavus standardile

EVS-EN 197-1:2011

Tsemendi nimetus
standardi järgi

portlandtsement

portland-
põlevkivitsement

portland-
komposiittsement

Tsemendi
tugevus-
klass

42,5 N

52,5 N

52,5 R

42,5 N

52,5 N

 

52,5 N
 

Toimivuse püsivuse
sertifikaadi nr
1504 -
CPR -
022/05

0956 -
CPR -
1221.1020

1504 -
CPR -
135/10

1504 -
CPR -
135/10

0956 -
CPR -
1221.1102

1504 -
CPR -
239/14

Toimivuse püsivuse
sertifikaadi väljaandja
ja tema nr

TTÜ
Sertifitseerimis-
asutus
1504

Kiwa
Nederland
B.V.
0956

TTÜ
Sertifitseerimis-
asutus
1504

Kiwa
Nederland
B.V.
0956

TTÜ
Sertifitseerimis-
asutus
1504

Toimivus-

deklaratsioon

1504
CPR-
022105-
001

0956
CPR-
1221.
1020-001

1504
CPR-
135/10-
001

1504
CPR-
192/12-
001

0956
CPR
1221.11
02-001

1504
CPR-
239/14-001

Omadused
Survetugevus,
MPa
1 päev

14

17

27

16

18

13

2 päeva

26

31

41

28

31

28

28 päeva

58

59

65

58

58

59

Tardumisaja algus, min

210

190

160

180

160

200

Portland-tsemendi
klinker
koos
kipsiga, %

96

96

96

96

82

70

Põletatud põlevkivi, %----

18

22

Lubjakivi, %

4

4

4

4

-

8

Peenus m2/kg

360

410

580

400

410

430

Täht R tugevusklassi tähistuses viitab tsemendi kõrgele eeltugevusele.
Täht N tugevusklassi tähistuses viitab tsemendi harilikule eeltugevusele.