Sadamast

Kunda sadam on aktiivne regionaalne erakaubasadam Soome lahes, Toolse neeme ja Ulluneeme vahel paikneva Kunda lahe lõunarannikul. Sadamasse sisenemiseks on süvendatud kanal, mille pikkus on 1,2 meremiili, sügavus 10,5 meetrit ja laius 70 meetrit. Vee sügavus sadama basseinis on sõltuvalt kaist kuni 9,3 meetrit. Sadamas on võimalik töödelda kuni 12 000-tonnise kandevõimega aluseid, mille maksimaalsed mõõtmed on järgmised: pikkus 150 meetrit, laius 30 meetrit ja süvis 8,5 meetrit.

Sadamas on neli kaikohta, millest kolmel lastitakse laevu ja ladustatakse kaupu. Laevade töötlemiseks kasutatakse mobiilkraanasid ja laadureid. Sadamateenuseid osutatakse sadamas ööpäev läbi puhkepäevadeta (v.a võidupüha, jaanipäev, jõulud ja aastavahetus), käideldakse erinevaid puiste- ja üldkaupu ning vedellaste. Pakume klientidele kahes laohoones 12 000 m² laopinda, vedelkeemia terminalis 52 000 m³ mahutiparki, kõvakattega lahtiseid laoplatse ja puksiiriteenust sadamapuksiiriga Kunda.

Kauba käitlemisteenust (sh stivideerimist) pakub sadama omanik AS Kunda Nordic Tsement. Lisaks osutavad  erinevaid sadamateenuseid iseseisvad operaatorid AS Baltic Tank (vedelkaubad) ja PK Terminal OÜ (laohooned). Sadamas asub piiripunkt, mis on avatud rahvusvaheliseks liiklemiseks. Lootsiteenust osutab AS Eesti Loots.

Kaubasaatjad ja laevaomanikud hindavad sadamat tänu kliendisõbralikule suhtumisele, kiirele laadimisele ja heale teenindusele. Sadama peamised  kliendid on eksportijad sadama piirkonnast, kes on leidnud väljundi läbi kohaliku merevärava. Tähtsaimad ekspordiartiklid on paberipuu, hakkepuit, saepurugraanul, turvas, agrokaubad ning impordiartiklid killustik ja saepalk.

Sadama pidaja AS Kunda Nordic Tsement kasutab sadamat oma tehase toodangu eksportimiseks ning tsemendi tootmiseks vajaliku kipsi ja tahkekütuse importimiseks.

Sadamat külastab aastas 400-600 laeva ja käideldakse 1,5-1,8 miljonit tonni erinevaid laste. Peamine lähetuspiirkond on Läänemere ja Lääne-Euroopa sadamad.

Sadam ei osuta teenuseid väikelaevadele ja harrastusmeresõitjatele.

Loe sadama kohta lisaks sadama eeskirjast ja Kunda linna kodulehelt.

Vaata ka lühifilmi Kunda sadamast.