Tsemendi tootmisprotsess

Toorained

Tsementi valmistatakse Kundas märjal meetodil. Tooraineteks on lubjakivi ja savi ning kütusena kasutatakse põlevkivi ja naftakoksi (kivisöe) segu.

Lubjakivi

Lubjakivi kaevandatakse tehasest 6 km kaugusel asuvas Lõuna-Aru karjääris. Toorainena kasutatakse Lasnamäe alumist ja ülemist ning uhaku kihti. Mäemass lõhatakse ja laaditakse dumpkaarvagunitesse ning veetakse tehasesse.

Savi

Savi kaevandatakse tehasest 2 km kaugusel asuvas mereäärses savikarjääris, millest kasutatakse Lontova horisondi mahu kihti ja Keila kihti. Savi tuuakse tehasesse kallurautodega.

Kütus

Põhikütusena kasutatakse Ubja karjääri põlevkivi (kütteväärtus 1800 kcal/kg), Kiviõli keemiatööstusest saadavat põlevkivi peenfraktsiooni (kütteväärtus 2400 kcal/kg), naftakoksi (kütteväärtus 7500 kcal/kg) või söe (kütteväärtus 6200 kcal/kg) osi.

Põlevkivi tuuakse tehasesse autodega või vagunitega ja koks (süsi) laevaga Kunda sadama kaudu.

Lisaks põhikütusele kasutatakse vedelaid (vanaõli, fuussid, kuubijääk) alternatiivkütuseid. Tahketest alternatiivkütustest on kasutusel olmeprügist toodetud RDF-kütus.

Põletatud põlevkivi (tuhk)

Portland-põlevkivitsemendi valmistamisel kasutatakse lisandina Narva elektrijaamades kinnipüütud tuha peenfraktsiooni, mis tuuakse Kunda tehasesse raudteetsisternidega ja ladustatakse silos (joonisel detail 15).

Kips

Tsemendi tardumisaja reguleerimiseks lisatakse jahvatamisel kipsi, mis tuuakse laevaga Hispaaniast.

Tootmine

Lobri valmistamine

Vagunitega tehasesse toodud lubjakivi peenendatakse esmalt lõugpurustiga (1) ja seejärel haamerpurustiga (2) ning veetakse siis linttransportööriga nn ühendatud lattu.

Lubjakivilobri valmistatakse neljas kahekambrilises kuulveskis (ų3 × 14 m). Veskisse antakse samaaegselt lubjakivi ja vesi. Selle tulemusena saadakse lubjakivilobri, mis pumbatakse kuude vertikaalpaaki (à 750 m³).

Savilobri valmib kahes savikarusellis (3) savi segamisel veega. Saadud lobri pumbatakse kahte vertikaalpaaki (à 750 m³).

Pärast analüüside tegemist lisatakse lubjakivilobrile teatud kogus savilobri. Tulemuseks saadakse põletamiseks sobiv ahjulobri (sisaldab 90–95% lubjakivi ja 5–10% savi), mis lastakse kahte horisontaalbasseini (9) mahtuvusega à 6000 m³.

Kütuse ettevalmistamine

Põhikütus doseeritakse etteantud vahekorras (põlevkivi ja süsi/naftakoks) eraldi punkrite kaudu.
Esmalt peenendatakse kütus haamerpurustiga (2) ja seejärel jahvatatakse seda kolmes ühekambrilises kuulveskis (ų2,8 × 5,4 m). Jahvatamise ajal toimub ka kuivamine.

Valmis kütusejahu püütakse veskile paigaldatud kottfiltriga (6) kinni ja transporditakse pöördahjude kütusepunkritesse (14) mahtuvusega à 200 m³.

Erinevate alternatiivkütuste jaoks on paigaldatud omad doseerimissüsteemid.

Klinkri põletamine

Klinkrit põletatakse kolmes pöördahjus (10) ų4,0/4,5 × 150 m. Pöördahju ühest otsast läheb sisse lobri ja teisest otsast kütus. Pöördahi on varustatud kettsoojusvahetitega ja selle korpus on seest vooderdatud kuumuskindlate kividega. Pöördahjus toimuvad füüsikalis-keemilised protsessid, mille tulemusena moodustub klinker. See jahutatakse restjahutajaga maha ja ladustatakse ühendatud lattu.

Pöördahjust väljuvad suitsugaasid puhastatakse elektrifiltris (11) ja suunatakse korstnasse (12). Elektrifiltris kinnipüütud tolm ladustatakse silos. Lendtolmu on võimalik kasutada happeliste põldude lupjamiseks ja teede stabiliseerimismaterjali valmistamiseks.

Tsemendi jahvatamine

Kundas valmistatakse nelja tüüpi tsementi:

  • portlandtsementi (koostises on klinker, kips, lubjakivi);
  • portland-põlevkivitsementi (klinker kips, põletatud põlevkivi);
  • portland-komposiittsementi (klinker, kips, põletatud põlevkivi, lubjakivi);
  • sulfaadikindlat portlandtsementi (sulfaadikindel klinker, kips, lubjakivi).

Tsemendi jahvatamiseks kasutatakse separaatoritega (20) varustatud nelja kahekambrilist kuulveskit (16) ų3,0 × 14 m. Kõik materjalid lähevad veskisse kaaldosaatorite abil. Tsemendiveskitel on kottfiltrid (17) ja kolmel veskil on ka tsemendijahutajad (18).

Tsemendiveskitest tulev tsement pumbatakse silodesse (19), millest neli mahutab à 5000 tonni ja kuus à 4000 tonni.

Tsemendi pakkimine ja väljastamine

Tsement väljastatakse kas lahtiselt või 40 kg paberkottidesse pakituna. Tsemendi pakkimiseks on kaks karusellpakkemasinat. Tsemendipakid pannakse puitalustele ja kaetakse kilega.