14. detsember 2017

Tudengid kujundavad lubjakivikarjääri innovaatilise niidukoosluse

Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste erialade üliõpilased asuvad maapõueressursside arenduskeskuse Marek teadlaste juhendamisel ja The Quarry Life Award projekti toel kavandama Aru-Lõuna lubjakivikarjääri uudseid maastikke ja pool-looduslikke niidukooslusi.

Arvutimodelleerimisega kujundatakse karjääri mitmete saarte ja poolsaartega ligi 300 hektari suurune tehisjärv ning disainitakse kaevandamisjärgse maapinna reljeef.

Kogu projekt lähtub uudsest looduskaitsealasest lähenemisest, et karjääride oskuslik rekultiveerimine võimaldab luua elupaika vähearvukatele liikidele ning seeläbi aidata kaasa elupaikade ja liikide kaitsele.

«Nii on näiteks lubjakivikarjäärid heaks elupaigaks looduses elupaiganappust kannatavatele lubjalembestele taimeliikidele ning nendega seotud putukatele. Ühele tulevastest tehissaartest rajataksegi järgmisel aastal mükoriisat moodustavaid seeni kasutades eksperimentaalne lubjalembeline niidukooslus ning koostatakse uue maastiku 3D visioon, mida saab lubjakivi kaevandaja Kunda Nordic Tsement kasutada korrastamisprojekti koostamisel,» selgitas üks juhendavatest teadlastest, geoloogia vanemteadur Alar Rosentau.

The Quarry Life Award on HeidelbergCement grupi poolt toetatud teadus- ja haridusprojektide konkurss eesmärgiga suurendada karjääride elurikkust. Sellel aastal esitati konkursile üle maailma enam kui 300 projekti, mille hulgast valiti välja kõige innovaatilisemad, kelle tegevusi rahastatakse ning kelle seast valitakse 2018. aasta sügisel välja nii piirkondlikud kui globaalsed võitjad.

 

tartupostimees.ee
14.12.2017