14. juuni 2017

Ilmus Kunda Nordic Tsemendi jätkusuutlikkuse aruanne

Kunda Nordic Tsemendi jätkusuutlikkuse aruanne ilmub igal aastal tehase infolehe Tsemendiwabrik eriväljaandena. 2017. aastal ilmunud aruandes esitatud andmed hõlmavad 2016. kalendriaastat.

Aruandes käsitletavad teemad on:

  • 4,8 miljonit eurot investeeringuid keskkonnaprojektidesse;
  • 25 aastat Kunda Nordic Tsementi;
  • Töötervishoid ja –ohutus on jätkuvalt esmatähtis;
  • Looduskeskkonna olukord ja uuringud Kundas;
  • Personaliuuring –sisekommunikatsiooni ja juhtimise tööriist;
  • Koostamisel on elurikkuse juhtimise kava;
  • Sadamategevuse mõjust keskkonnale, inimestele ja majandusele;
  • Kunda Nordic Tsement pälvis siseministri tunnustuse;
  • Kunda sadam võõrustab rahvusvahelist reostustõrjeõppust „Puhas meri 2017”;
  • Tallinnas valmis betoontee katselõik.

Aruannet saate lugeda paremalt.

Allalaaditavad materjalid