Tooraine ja jäätmed

Me otsime pidevalt võimalusi vähendada kõigis oma tegevusvaldkondades loodusvarade kasutamist. Püüame võimaluse korral alati asendada looduslikud toorained alternatiivse toormega, näiteks teiste tööstusharude kõrvalsaadustega. Me kasutame tsemendi tootmisel kütusena jäätmeid ja oleme ka mõne tooraine asendanud tööstusjäätmetega. Betooni tootmisel kasutatud vesi võetakse uuesti ringlusse. Lisaks kasutame olenevalt turust kas tsemendis või betoonis lendtuhka. Jäätmete vähendamiseks käideldakse mitmesugustel viisidel betoonijääke. Peale selle võtame mõnes täitematerjalitehases uuesti ringlusse kasutatud asfaldi. Sel moel aitame kohalikel omavalitsustel ja teistel tööstusettevõtetel tegeleda jäätmeprobleemidega ning samal ajal vähendame oma süsinikdioksiidiheidet.

Toormaterjalide asendamine

Meie tsemenditootmisprotsessis kasutatakse mitut alternatiivset toormaterjali. Peamine alternatiivne tooraine tsemendi tootmisel on lendtuhk, mis asendab osa süsinikdioksiidimahukast vahetootest – klinkrist. Me pakume lendtuhktsementi Norras ja Rootsis. Taanis lisame lendtuhka betooni tootmise käigus. Peale lubjakivi on tootmisel vaja veel mitmesuguseid mineraale, sealhulgas rauda, räni ja alumiiniumi.

Jäätmed kui energiaallikas

CO2-jalajälje vähendamisel on meie üks olulisemaid meetmeid alternatiivkütuste kasutamine. Meie peamised tsemenditehased on alternatiivkütuste kasutamisel Euroopas oma klassi parimate seas. 50 protsenti meie kütustest pärineb alternatiivsetest allikatest, millest 38 protsenti on liigitatav biomassiks. Kütusena kasutatakse mitmesuguseid jäätmeid, sealhulgas puitu, paberit, plasti, põllumajandusjäätmeid ja ohtlikke jäätmeid. Tsemendi tootmisel tsemendipõletusahjudes saavutatav kõrge temperatuur võimaldab ohtlikke komponente hävitada.

Jäätmekoguste vähendamine

Me oleme märkimisväärselt vähendanud nende tsemenditootmisest pärinevate jäätmete osakaalu, mis lähevad prügilasse. Ennekõike on sellele kaasa aidanud klinkritolmu kui kõrvalsaaduse kasutamine uutes tsemenditoodetes. Algatused tagastatud kaubabetooni jaoks vajaliku prügilapinna vähendamiseks on olnud edukad. Tagastatud materjali kogumahu vähendamiseks oleme optimeerinud protsesse ja toodame betoonijääkidest plokktooteid. Kivistunud purustatud betooni saab kasutada tee-ehituses täitematerjalina.